Analist Bağımsız Denetim Hakkında

Analist Bağımsız Denetim A.Ş

2014 yılında Ankara’da kurulmuş, YMM ve SMMM unvanlı denetçi ve danışmanlardan oluşan profesyonel kadrosu ile müşterilerine en kaliteli Bağımsız Denetim hizmetini sunmayı ilke edinmiş bir firmadır.

Hizmetlerimiz

7 Yıllık Tecrübemiz ile Hizmetlerimiz

Faaliyetlerimiz arasında, bağımsız denetime ilave olarak   vergi hukuku, finans, ekonomi ve yatırım konularında danışmanlık hizmeti de yer almaktadır.

Bağımsız Denetime Tabi Olma Koşulları

bir telefon kadar yakınınızdayız...

Videoyu oynat
Sıkça Sorulan Sorular

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

a-Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri (halka açık veya açık olmayan)

b-Bankalar veya Finansal Kuruluşlar

c-Ortaklıklar

d-Kamu kuruluşları

e-KGK tarafından tespit edilen limitler içerisinde kalan diğer şirketler

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.
Aşağıdakilere doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir:
a-Şirket Yönetimi
b-Hissedarlar
c-Çalışanlar
d-Kredi Verenler
e-Yatırımcılar
f-Kamu kurumları (BDDK, SPK)
İletişime Geçin

Bilgilerimiz

EnglishTurkish